Brandvertragend

Brandvertragend

Een veilige leef- en werkomgeving, dat vinden we allemaal belangrijk. Een van de belangrijkste aspecten is brandveiligheid. Zeker in de bouwsector is hier meer vraag naar en ook aandacht voor. Schiphol en andere openbare gelegenheden willen de risico’s die brand met zich meebrengt zo veel als mogelijk beperken. Werken met brandvertragend plaatmateriaal draagt daar zeker aan bij.

Hoe je brandvertragend materiaal herkent
Tegenwoordig worden de brandklassen van plaatmaterialen veelal weergegeven volgens de Europese Normering NEN-EN 13501-1 met de volgende klasse-aanduiding:

brandklassen A1 onbrandbaar
 A2 praktisch onbrandbaar
 B moeilijk brandbaar
 C brandbaar
 D goed brandbaar
 E zeer brandbaar
 F uiterst brandbaar
rookklassen s1 geringe bijdrage
 s2 gemiddelde bijdrage
 s3 grote bijdrage
druppelvormingklassen d0 geen vlammende druppelvorming
 d1 geringe vlammende druppelvorming
 d2 aanzienlijke vlammende druppelvorming

 

Beschikbaar plaatmateriaal

Bij Iboma zijn er verschillende plaatmaterialen beschikbaar die voldoen aan de Europese en/of Nederlandse normering. Ben je specifiek op zoek naar een bepaalde brandklasse, neem dan contact op met ons team van specialisten.

 

Alle producten Brandvertragend